Get Adobe Flash player

Avatud Stuudio õppeaste pakub Jõgeva Kunstikooli õppekava järgi kunstialase enesearendamise võimalusi nii noortele huviõppes kui ka täiskasvanutele moodulõppes.

Avatud Stuudio õppetöö täiskasvanutele toimub moodulõppena, kus ühe mooduli maht on 18 akadeemilist ainetundi. Mooduli sisu jaotatakse tavapäraselt kuuele nädalale, kuid on võimalik ka individuaaltunniplaani koostamine kehtiva tunniplaani alusel tingimusega, et ühe mooduli tunnid saavad läbitud maksimaalselt kahe kuu jooksul.

Huviõppes osalemisel on noortele õppetasu arvestamise aluseks valikaine õppetasu 6,39 eurot (2 akadeemilist tundi ehk 2x45min). Kuna õppekava järgi on huviõppes nädalas ette nähtud 2 x 2 tundi nädalas, siis tegelikult on ühe kuu õppetasu 12,78 eurot.

Täiskasvanutele ja noortele, kes osalevad mõne mooduli õppetöös, on ühe mooduli õppetasu 38,35 eurot. Õppetasu tasutakse arve alusel ja enne mooduli algust.

Avatud Stuudio õpetajatena erinevates moodulites tegutsevad enamasti kunstikooli õpetajad, kuid on ka  külalisõpetajaid. Mooduli läbimisel väljastatakse soovijaile sellekohane tõend.

Soovitame jälgida kodulehel ilmuvaid teateid Avatud Stuudio tegemiste kohta.

Meeldivat koostööd ja uusi huvitavaid teadmisi Avatud Stuudiost!