Get Adobe Flash player

01. oktoobril 1993 alustasidJõgeva Laste ja Noortekeskuse Kisperi Kunstistuudio vabastuudiosõpinguid ilma kunstilise hariduseta 17 täiskasvanut.

Vabastuudio eesmärgiks oli anda tõuge tegelemiseks kunstialase eneseväljendusega. Lisaks isetegemisele pakuti võimalust ka erinevate loengute kuulamiseks. Kaks aastat kestnud õpingutele järgnes aastane paus.

1996.aastal, kui alustas tegevust Jõgeva Kunstikool, jätkati õpinguid, kuid stuudiolaste ühisnimeks sai Avatud Stuudio. Seega on Avatud Stuudio  vanem kui Jõgeva Kunstikool.

Aastast 1996-2002 oli Avatud Stuudio tegevus rajatud projektkursustele. Õpiti joonistamist erinevates tehnikates, tehti katsetusi graafikas, maaliti siidi, vooliti savi, õpiti kirjakunsti, valmistati paberit ja katsetati kõikvõimalikke segatehnikaid. Toimusid mitmed erinevad kunstiloengud. Sellel perioodil õpetasid stuudiolasi mitmed erinevad õpetajad: Anne Nurmik, Katrin Tamm, Elita Järvela, Ene-Luik Mudist. Viimase initsiatiivil toimus aastal 2002 esimene stuudiolaste näitus väljaspool Jõgeva linna Paide Vallitornis.

Alates aastast 2002 kuni aastani 2008 pühenduti stuudio töös peamiselt aga maalimisele. Avatud Stuudio maaliõppe juhendajaks sai õpetaja Elita Järvela. Just tänu pühendumisele toimus stuudiolaste areng tasemeni, mis võimaldas hakata korraldama pidevalt toimuvaid ülevaate- ja isiknäitusi.Paralleelselt maaliõppega toimusid siiski ka erinevad projektkursused. Õpiti nahakunsti juhendaja Ene Kõnnussaare käe all ja ehtekunsti Ülle Ottokari juhendamisel.

Avatud Stuudio tegevuse käigus valminud kunstitööd, mida on eksponeeritud näitustel, on innustanud stuudioga ühinemapidevalt uusi liikmeid. Aastate jooksul on Avatud Stuudio töös kokkuosalenud ligemale 100 täiskasvanust kunstihuvilist.Pidevalt on stuudio töös osalejaid olnud 7-12 stuudiolast.Valve Zopp ja Riina Lastikon ühistes tegemistes osalenudalgusest peale.
Tuginedes oma enese kogemustele on kutsutud stuudiosse ka oma sõpru ja tuttavaid. Nii mitmestki stuudiolasest on tänaseks saanud arvestatavad Jõgeva linna kultuurielu rikastajad näitusetegevuse kaudu.

Siinkohal tahaks mõnedest Avatud Stuudio (AS) õppuritest ka pikemalt rääkida.AS-i asutaja, kunstikooli direktori, Anne Nurmiku, jaoks on väga oluline inimene stuudiolastestValve Zopp. Valve oli nimelt see inimene, kes andis Annele tema nooruses võimalust ennast kunstialal proovida, innustades teda ainsana ka kunsti õppima minema. Valvele mõtleb Anne alati tänutundega.Valvest endast on aga tänaseksväljakujunenud tõeline kunstnik, kes õpetusi enam ei vaja ja  kelle iga töö on niivõrd mõtestatud ja sisukas, tehniliselt laitmatu, samas täis üllatusi. Valve on eeskujuks paljudele.

Riina Lastik, kes on olnud AS-i tegemistega seotud algusest peale, on välja kujunenud maastiku- jameremaalijaks, maalides seejuures väga palju oma reisidel nähtut ja kogetut.

Sirja Ohakaspaistis välja just sellega, et ta püüdis võtta stuudio tegemistest maksimumi ja suunata kõik uued teadmised ka kohe praktikasse. Lisaks tõi Sirja stuudiosse kunstiga tegelema ka oma mõlemad tütred.  Ta oliesimene, kes oma algatusel julges välja tulla isiknäitusega.

Tiin Säälik, kes pärast mõni aasta kestnud õpinguid AS-is, leidis oma kutsumuse kunstis, mille peale omandas isegi kunstialase kõrghariduse. Olles vägamitmekülgne ja loomingulineõpetab ta oma oskusi ka lastele.

Täieliku üllatusena mõjus agaKaja Peetersoostuudioga liitumine, kes töötades kunstikoolis õppis läbi vaatamise ja kunstinautimise, mis pani teda lõpuks ka ennast kunstiga tegelema. Alguses arglikult ja märkamatult paistab Kaja praegu silma ülitundliku värvi- ja materjalikäsitlusegamaastikumaalijana.

Liidi Kirsson stuudiolaste seast silma paistnud suure sisemine sooviga areneda,  mis on temast välja kujundanud iseseisvaltmõtleva kunstniku.

Ranne JämejaLea Metsmeessuudavad alati oma sisemise mina panna ka oma töödesse. Mõlemal neil on väljakujunenud ja äratuntavloominguline käekiri.

Malle Razutison välja kujunenudluuletaja-illustraatoriks. Kõigele lisaks on kunstikoolis õpetanud ka tema tütar Auli ja õppinud Elo.

Tänaseni meenutatakse stuudiost elukoha vahetuse tõttu lahkunudAino Kivi, kellemaal vanast Jõgeva raudteejaamast kingiti stuudiolaste poolt Jõgeva linnale, kui AS tähistas oma 10-ndat tegutsemisaastat.

Ellen Põderväljendab oma armastust loomade vastu ka oma loomingus.Liina Kaljuvee,Meeri Remmelg,Marge Paloots,Lea Aasmaa,Janne VaablajaMaimu Kitsingon stuudiolaste seas silma paistnud just oma julge loomingutee algusega.

Avatud Stuudio on olnud Jõgeva linnas esimene süsteemset vabaharidust võimaldanud algatus, mille eesmärgiks on kohaliku süvakultuuri tarbijaskonna ja kultuuritegijate kasvatamine ja õpetamine. Lisaks püsikoossisu õppetööle ja näitusetegevusele on Avatud Stuudioskorraldatud ka mitmeid lühiajalisi kunstialaseid koolitusi üle terve maakonna.