Get Adobe Flash player

Jõgeva Kunstikoolil on välja kujunenud mitmeid traditsioone, ilma milleta koolielu enam ettegi ei kujuta.

Esimesteks traditsioonideks said kooliaasta alustamine ja lõpetamine, mis olemata nädalapäevast ja muudest asjaoludest on alati:

01. september kell15.00 - ÕPPEAASTA AVAMINE

31. mai kell 16.00 - ÕPPEAASTA LÕPETAMINE

Kooliaasta avamise ja lõpetamise vahele jääb täpselt kooliaasta - 9 kuud ja üks tund. Sellesse ajavahemikku mahub palju põnevaid koolisündmusi ja lisaks üks korralik koolitund - 45 minutit, koos  täiesti korraliku vahetunniga - 15 minutit.

01.september - näituse KUNSTISUVI'... avamine, mis kujutab endast suvises kunstilaagris tehtud tööde näitust.

Teise veerandi esimeste päevade seas toimub KRIIDIPIDU, kus ristitakse kunstikooli täieõiguslikeks õpilasteks 1.kursuse õpilased. Just selleks ajaks on kindlalt selgunud, kes tuli, on ja jääb. (kriidipidu 2002 fotod)

Kuidagi ei saa oktoobrikuud mööda saata ilma ÕPETAJATE PÄEVA tähistamiseta. See on põhikooli viimase kursuse õpilaste suurpäev, kus kogu koolielu kulgeb siis ju nende näpunäidete järgi.

16.veebruaril 1998 alustasime me õpetajate initsiatiivil näitustesarja Jõgeva Kunstikooli õpilase, X, isiknäitus, Y. Algselt oli see mõeldud kohustusliku isiknäitusena neljandale kursusele jõudvatele õpilastele. Tänaseks on aga sellest välja kasvanud õpilaste poolne suur soov saada kunstikooli lõpuks kirja oma esimene ISIK- või ÜHISNÄITUS. Tavaliselt mahub igasse õppeaastasse selliseid näitusi 3-5.

Enne jõuluvaheaega on JÕULUNÄDAL, kus tegeletakse kõige sellega, millega saab jõulude ajal oma lähedastele heameelt valmistada või siis lihtsalt jõulude ajal kaunistamiseks kasutada.

Oleme püüdnud, et õppeaasta teisel poolel toimub põhikooli õpilaste ühine ÕPPEVÄLJASÕIT eesmärgiga minna kunstikoolist väljapoole tööd tegema. Enamasti käime me mõnes muuseumis, aga oleme käinud ka hooldekodus. Väljasõidule järgneb kindlasti ka tehtud töödest näitus.

Loomulikult on meie kõige tähtsamaks tegevuseks õppetöö koos arvestuste ja hindamistega. Seejuures  oleme me leidnud ka siin võimaluse, kuidas oma saavutusi laiemalt jagada. Täiesti traditsiooniline nii kunstikooli kui ka Jõgeva linna jaoks on meie õpilaste mai kuu lõpus linnapäevade raames toimuv kursusetööde avalik kaitsmine ehk KUIDAS SÜNNIB KUNST?, kus õpilased esitlevad laiale avalikkusele oma ühte tööd, saades seejuures ka hinde õppetulemusena.

Suviti toimub aga SUVINE ÕPPELAAGER erinevates Eestimaa paikades. Õppelaager on saanud õpilaste seas äärmiselt populaarseks. Kes korra laagris käinud, see enam koju jääda ei taha. Õppekavajärgne suvepraktika kohustus on seejuures kõigil põhikooli õpilastel.

Jõgeva Kunstikooli poolt on ellu kutsutud ülevabariiklik kunsti- ja kunstide koolide õpilastele mõeldud eelprofessionaalse kunsti festival, mis esmakordselt toimus 2001.aasta augustis. Praegu toimub festival üle aasta.