Get Adobe Flash player

Lühidalt vastates asume me aadressil Aia 40 Jõgeva linn (Spordikeskus Virtus). 

1. sept. 1996 alustas kunstikool oma tegevust Jõgeva Laste- ja Noortekeskusele kuulunud kahekorruselises puithoones Mustvee mnt.2. Seal oli kunstikooli kasutada neli klassiruumi ja õpetajate tuba ning näituste korraldamiseks 2-l korrusel kaks pisikest ja suhteliselt pimedat koridori. Tollast õpilaste ja õpperühmade arvu arvestades oli õppetöö läbiviimine sellistes tingimustes täiesti normaalne.

1997.aasta novembri alguses koliti kunstikool ümber praegusesse asukohta Aia 40, spordihoonesse “Virtus”. Ümberkolimise üheks esmaseks tingimuseks oli kunstikoolile korralike ruumide väljaehitamine ja õppetööks vajalike tingimuste võimaldamine. Kunstikooli käsutusse anti 5 klassiruumi, juhataja-õpetajate tuba ja pisike laoruum. 3 klassiruumi 5-st asusid tegelikkuses ühes suures ruumis, mille liigendamiseks kasutati mööblit.

1998 aasta 01.septembrist sai kunstikool ruumidena juurde neli äärmiselt väikest kõrvuti asetsevat ruumi, mis olid omavahel ühenduses nii, et kui ruume ühendavad uksed avati, tekkis justkui üks suurem ruum. 1999 aasta jõuludeks lõhuti kahe keskmise ruumi vaheline sein, saades keskele ühe suurema ruumi ja kahele poole otstesse kaks pisikest abiruumi.

2000.aasta jaanuarist alates lahenesid kunstikooli ruumiprobleemid veelgi. Oleme sellistes tingimustes, kus on võimalik päris normaalselt õppetööd korraldada.

2008. aasta tõi aga veelgi rohkem rõõmu meie ridadesse. Nimelt õnnestus kooli direktoril kirjutada projekt Haridus- ja Teadusministeeriumile, kes jagas raha huvikoolidele.

Kokku on kunstikooli praegu Jõgeva spordihoones Virtus kasutada: 6 õpperuumi, 3 tehnilist abiruumi , õpetajate tuba-direktori kabinet, väike koridor  ja imepisike ladu; ehk tosinajagu päris oma ruume.