Õppetasud

Vastavalt Jõgeva Linnaavolikogu määrusele 24.november 2011 nr 8 “Jõgeva linna huvikoolide õppetasude kehtestamine” hakkavad Jõgeva Kunstikoolis alates 01.jaanuar 2012 kehtima uued õppetasud:

  • mudilased                      10 eurot kuus;
  • kunstiring                       13 eurot kuus;
  • 0-kursus                          13 eurot kuus;
  • põhikooli 1.-4. kursus   16 eurot kuus;
  • põhikooli 5. kursus        13 eurot kuus;
  • individuaalõpe               13 eurot kuus;
  • valikaine                           7 eurot kuus.

Vastavalt lepingule on õppetasu tasumise aluseks õppuri seaduslikule esindajale (lapsevanemale) esitatud arve.

Arve tasumisel tuleb õppetasu üle kanda Jõgeva Vallavalitsuse nimele ja arveldusarvele.

Märkuste lahtrisse tuleb kirjutada: ARVE NUMBER ja kindlasti ka VIITENUMBER.

Kinnitatud õppetasud kehtivad õppuritele, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Jõgeva vald. Teiste omavalitsuste õppuritele võivad kehtida erinevad õppetasud, mis sätestatakse Jõgeva Vallavalitsuse ja vastava omavalitsuse vahel sõlmitud lepingutes. Lepingutes sätestatud õppetasud peavad katma õppuriga seotud kulud.

Probleemide korral saab täiendavat informatsiooni Jõgeva Vallavalitsuse raamatupidajalt: tel +372 5342 9661 Kadi Kihva