Teadaanne!

Armsad õpilased! Alates 03.05.2021 toimuva õppetöö korralduse osas Jõgeva Kunstikoolis võtavad õpetajad teiega isiklikult ühendust. Oleme terved ja hoitud!

Teadaanne!

Kunstikooli õppetasust vabastatakse kõik kunstikooli õppurid alates 1. märtsist kuni 30. aprillini. Samal ajal jätkatakse e-õppe läbiviimist. Huvikooli õppetasu tagasiarvestus toimub maikuu arvega.

Jõgeva Vallavalitsus

Teadaanne!

Armsad õpilased!

Käesolevate piirangute tõttu on Jõgeva Kunstikool alates 11.03.2021 distantsõppel. Seniks head loomingulist indu teile juba koju antud ülesannete tegemisel. Uute ülesannete osas võtavad teiega õpetajad ise ühendust. Oleme terved ja hoitud!

Küsimuste puhul helistada numbril 5883 6363.