Teadaanne!

Kunstikooli õppetasust vabastatakse kõik kunstikooli õppurid alates 1. märtsist kuni 30. aprillini. Samal ajal jätkatakse e-õppe läbiviimist. Huvikooli õppetasu tagasiarvestus toimub maikuu arvega.

Jõgeva Vallavalitsus