Avaldus

Lapsevanema poolt esitatav avaldus:
õppuri vanus 4 – 17-aastane

Täiskasvanud õppuri poolt esitatav avaldus:
Avatud Stuudios projektkursused

 

avalduse blanketi saab SIIT!

NB! Mitmes õpperühmas osalemiseks tuleb iga õpperühma kohta esitada eraldi avaldus.

Näiteks: Kui õppur soovib asuda õppima 1.kursusele ja samas ka tekstiilikursusele, siis tuleb esitada 2 eraldi avaldust.