Avatud Stuudio

Avatud Stuudio 20-aastat

01. oktoobril 2013 möödub 20 aastat päevast, kui Jõgeva linnas alustas tööd esimene täiskasvanud kunstiharrastajatele loodud õpperühm. 20 aasta jooksul on Avatud Stuudioga olnud seotud palju kohalikke kunstiharrsatajaid. Kuid rõõm on tõdeda, et vaatamata erinevatele oskustele ja tasemele on neist kõigist saanud üks suur ja ühine kunstipere, kelle ühisnäitus avati 13. septembril Betti Alveri Muuseumis.


Autorid (vasakult): Tiina Säälik, Jaan Vahtla, Eve Roos, Elita Järvela (õpetaja), Riina Lastik, Piret Saarik, Maris Prii, Ranne Jäme, Anne Örd

 

Täname näituse korraldamisele kaasaaitamise eest Betti Alveri Muuseumi!

 

Näitusel esinejad alustasid näitusel eksponeeritud tööde maalimist sügisel 2012. a ja lõpetasid  kevadel 2013. a.

Seejuures läbiti 3 moodulit (ühe mooduli pikkuseks on 18 akadeeemilist tundi), mis kokku tegi 54 akadeemilist tundi.

1. moodul – SÜMBOLISM

2. moodul -FOVISM

3. moodul – FRAGMENTaarsus maalikunstis

Näitusel on erinevas maalilaadis ja värvikoloriidis töid, mille kõikide juhendaja on maaliõpetaja Elita Järvela.