Teadaanne!

Kunstikooli õppetasust vabastatakse kõik kunstikooli õppurid alates 1. märtsist kuni 30. aprillini. Samal ajal jätkatakse e-õppe läbiviimist. Huvikooli õppetasu tagasiarvestus toimub maikuu arvega.

Jõgeva Vallavalitsus

Teadaanne!

Armsad õpilased!

Käesolevate piirangute tõttu on Jõgeva Kunstikool alates 11.03.2021 distantsõppel. Seniks head loomingulist indu teile juba koju antud ülesannete tegemisel. Uute ülesannete osas võtavad teiega õpetajad ise ühendust. Oleme terved ja hoitud!

Küsimuste puhul helistada numbril 5883 6363.

Teadaanne!

Armsad õpilased, alates esmaspäevast ei toimu kunstikooli ruumides tavapärast õppetööd. Õpetajad valmistavad ette teile põnevaid ülesandeid ja võtavad teiega ise ühendust.