Leping

Kunstikoolis saavad õppida vaid need õpilased, kelle lapsevanem / seaduslik esindaja esitab kunstikooli direktorile avalduse kunstikooli õppima asumiseks ja sõlmib kunstikooliga tasulise teenuse maksmise lepingu.

Lepinguga saab tutvuda ja LEPINGU SAAB VÄLJA PRINTIDA SIIT!

TÄHELEPANU!!! Lepingublanketti välja printides JÄLGI:

  1. Printige leping ÜHELE PABERILEHELE ehk  lepingu teine lehekülg printige esimese lehekülje pöördele.
  2. Printige leping välja ÜHES eksemplaris.
  3. Täitke ära mõlemad lepingupooled ja tooge leping kunstikooli.
  4. Pärast ülevaatamist (täiendamist), registreerimist ja kunstikooli poolset allkirjastamist saadame me teile lepingu e-posti aadressile.