Leping

Kunstikoolis saavad õppida vaid need õpilased, kelle lapsevanem / seaduslik esindaja esitab kunstikooli direktorile avalduse kunstikooli õppima asumiseks ja sõlmib kunstikooliga tasulise teenuse maksmise lepingu.

Lepinguga saab tutvuda ja LEPINGU SAAB VÄLJA PRINTIDA SIIT!

TÄHELEPANU!!! Lepingublanketti välja printides JÄLGI:

  1. Printige leping ÜHELE PABERILEHELE ehk  lepingu teine lehekülg printige esimese lehekülje pöördele.
  2. Printige leping välja KAHES eksemplaris.
  3. Täitke ära mõlemal lehel mõlemad lepingupooled ja tooge lepingu lehed kunstikooli.
  4. Pärast lepingu ülevaatamist ja kunstikooli poolset allkirjastamist jääb üks eksemplar teile.