Dokumendid

 1. Jõgeva Kunstikooli põhimäärus
 2. Jõgeva Kunstikooli õppekavad:
  kunstiring
  kunsti algõpe
  kunsti põhiõpe
  keraamika
 3. Jõgeva Linnavalitsuse määrus 29.august 2011 nr 5
 4. “Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord”
 5. Avaldus Jõgeva Kunstikooli õppima asumiseks
 6. Jõgeva Kunstikooli ja lapsevanema/õppuri vahel sõlmitav tasulise teenuse maksmise leping
 7. Avalduse blankett kunstikoolist lahkumiseks
 8. Avalduse blankett lepingu peatamiseks
 9. Meediaklassis arvutite kasutamise kord
 10. Jõgeva Kunstikooli kodukord
 11. Õppetasu tasumise kord (Jõgeva Linnavalitsuse korraldus)
 12. Avatud Stuudio õppetasu kinnitamine (Jõgeva Linnavalitsuse korraldus)