Õppekorraldus

Kunstikooli õppetegevus toimub õppeastmete kaupa:

Kunstikooli eelkool (edaspidi eelkool), mis jaguneb järgnevalt:

  • mudilased (4-6-aastased)
  • kunstiring (6-10-aastased)

Kunstikooli põhikool (edaspidi põhikool), mis jaguneb järgnevalt:

  • noorem aste (9-14-aastased), s.o. 0-2. kursus (normaalõppeaeg kokku 3 aastat)
  • vanem aste (11-19-aastased), s.o. 3.-5. kursus (normaalõppeaeg kokku 3 aastat)
  • lisaaastad kunstikooli lõputunnistusega lõpetanud õpilastele, kes soovivad kunstialadel edasi õppima minna.

Kunstikooli avatud stuudio (edaspidi avatud stuudio), mis jaguneb järgnevalt:

  • huviõpe (lapsed ja noored)
  • täiendkoolitus ja vabaõpe (noored ja täiskasvanud).

Õppeastmete ülesanded on järgnevad:

  • Eelkoolis selgitatakse välja õpilase eeldused ja arendatakse nende kunstialaseid oskusi, võimaldades edasiõppimist kunstikooli põhikooli õppeastmes, õppetöö aluseks on kunstikooli poolt loodud õppekava.
  • Põhikoolis toimub õpilaste loomevõime kavakindel arendamine ja professionaalseks kunstihariduse omandamiseks ettevalmistamine, õppetöö aluseks on huviala (kunst) riikliku raamõppekava alusel loodud kunstikooli õppekava.
  • Avatud stuudio on mõeldud õpilasele, kes soovivad arendada oma kunstialaseid teadmisi ja oskusi mingis konkreetses kunstivaldkonnas.

Vaata lisaks:

Jõgeva Kunstikooli põhimäärus