Õppeained

Eelkooli õppeastmes eraldi õppeaineid tunniplaanis ei ole, kuna õppetöö peamiseks eesmärgiks on loovuse arendamine.

Põhikooli õppeastmes on aga põhiõppeained joonistamine, maalimine, vormiõpetus, kompositsioon ja kunstiajalugu. Lisaks põhiõppeainetele on võimalus õppida ka valikaineid, mis erinevatel õppeaastatel võivad olla erinevad, kuna valikained on projektkursused. Valikainete kohta saab informatsiooni jooksvalt.

 

Joonistamine
Siin me kasutame “pildi” tegemiseks joont, ehk nagu õppeaine nimetus ütleb joonistame. Joonistada saab kõigega, mis tekitab joont, ja kõige peale kuhu joont on võimalik tekitada. Õppetöös kasutame me siiski valdavalt pliiatsit ja paberit. 
Maalimine
Selles tunnis valmib “pilt” värvide ja pintsli abil. Et värvidega tehtud pilti aga maaliks kutsutakse, siis nimetame meie oma tegevust maalimiseks. Maalimise käigus saad sa teada, et peale silmade ja juukse värvi on olemas palju teisigi värve. 
Kompositsioon
Eks ta üks lõputu kombineerimine/komponeerimine ole. Palju ette antud reegleid ja veel rohkem loomingulist vabadust, et saaksid sündida tõelised suurteosed sinu enese sisemusest. 
Vormiõpetus / skulptuur
Kogu aeg tuleb teha midagi ruumilist, kolmemõõtmelist, kombitavat, mitmest küljest vaadeldavat jne. Põnevaks teeb aga asja see, et kasutatakse selliseid materjale, mille olemasolust sul vahest aimugi polnud. 
Kunstiajalugu
Siin saad kuulda ja näha kõike seda, mis on tehtud ammu enne sinu sündimist ja mille poole sinagi vahest püüda võiks. Igatahes laiendab see tund sinu silmaringi tublisti.