Õppetasud

Vastavalt määrusele huvikooli seaduse § 21 lõike 3,  Jõgeva
Kunstikooli põhimääruse § 9 lõike 4 alusel, hakkavad Jõgeva Kunstikoolis alates 01.september 2019 kehtima uued õppetasud:

  • mudilased                      20 eurot kuus;
  • kunstiring                       30 eurot kuus;
  • 0-kursus                        30 eurot kuus;
  • põhikooli 1.-4. kursus   35 eurot kuus;
  • põhikooli 5. kursus       30 eurot kuus;

Vastavalt lepingule on õppetasu tasumise aluseks õppuri seaduslikule esindajale (lapsevanemale) esitatud arve.

Arve tasumisel tuleb õppetasu üle kanda Jõgeva Vallavalitsuse nimele ja arveldusarvele.

Märkuste lahtrisse tuleb kirjutada: ARVE NUMBER ja kindlasti ka VIITENUMBER.

Kinnitatud õppetasud kehtivad õppuritele, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Jõgeva vald. Teiste omavalitsuste õppuritele võivad kehtida erinevad õppetasud, mis sätestatakse Jõgeva Vallavalitsuse ja vastava omavalitsuse vahel sõlmitud lepingutes. Lepingutes sätestatud õppetasud peavad katma õppuriga seotud kulud.

Probleemide korral saab täiendavat informatsiooni Jõgeva Vallavalitsuse raamatupidajalt: tel +372 7766551 Triin Kaarepere