Vastuvõtt

  1. Jõgeva Kunstikoolis toimub õppurite vastuvõtt avalduse esitamise alusel.
  2. Avaldusi saab esitada üldjuhul 1 kord aastas enne õppeaasta algust.
  3. Õpperühmades vabade kohtade olemasolul võetakse õppureid vastu ka õppeaasta kestel.
  4. Vabade kohade olemasolul määratakse õppurikandidaat tema eeldatavatele võimetele ja oskustele vastavasse õpperühma.
  5. Avaldust esitama tulles võiks õppurikandidaat kaasa võtta 3-5 eelnevalt tehtud kunstitööd.
  6. Uue õppuri vastuvõtmisel, sõlmivad kunstikooli direktor ja lapsevanem/õppur tasulise teenuse maksmise lepingu.

Vaata lisaks: